om mig

Christine Marie Bredenkamp. En av tre systrar. Den äldsta.

Litterär översättare från tyska till svenska – leidenschaftlich.

– I sinom tid även från kroatiska

Uppvuxen i ett svensktyskt hem. Studerat litteraturvetenskap, tyska och svenska vid Lunds universitet samt gått det tvååriga Litterära översättningsseminariet vid Södertörn under Lars W. Freijs mentorskap (må han vila i frid).

Kontakta mig gärna om du behöver hjälp med att läsa eller översätta en tyskspråkig bok, eller vill att jag yttrar mig om någon tyskspråkig bok eller författare, eller om du på annat sätt önskar samarbeta med mig.

chbredenkamp(at)gmx.de

 >>Deutsch

 

 

 

Välkommen

www.christinebredenkamp.se.

Länkar

Översättarcentrum
Übersetzerhaus Looren
EÜK Straelen
Literaturport
Bokbörsen
Ren kommunikation
Booksa
Literarisches Colloquium Berlin
Baltic Centre for Writers&Translators
Weyler Förlag
Granta
Tidskriften Staden
Goethe-Institut Stockholm
Litteraturmagazinet
Dixikon
Literaturcafé

 

Bloggar

Under pausträdet med Bodil Zalesky
Anda Bukvić
Jens Christian Brandt
Bernur
Weylers värld
Lindas matstuga