Ingrid Bosseldal om KÖRSBÄRSLANDET i GP

Ingrid Bosseldal känner sig både förändrad och utmanad när hon läser Dörte Hansens KÖRSBÄRSLANDET!

Läs mer här:

http://www.gp.se/nöje/dörte-hansen-skriver-vackert-om-flykten-till-landet-1.3722278

25 aug 2016

Välkommen

www.christinebredenkamp.se.

Länkar

Översättarcentrum
Übersetzerhaus Looren
EÜK Straelen
Booksa
Literarisches Colloquium Berlin
Baltic Centre for Writers&Translators
Goethe-Institut Stockholm

 

Bloggar